Naturskyddsföreningen


Naturskyddsföreningen: Sluta med statliga krediter för fossil verksamhet

Naturskyddsföreningen: Sluta med statliga krediter för fossil verksamhet

DEBATT. Att svenska företag får exportkrediter för fossil verksamhet riskerar att leda till ett fortsatt fossilberoende och ökade utsläpp. Krediterna bör i stället användas för att påskynda omställningen till en fossilfri industrisektor. Det skriver Karin Lexén och Anna Östergren från Naturskyddsföreningen.