Budget 2017


Hit går dina pengar nästa år

BUDGET. Riksdagen har nu klubbat budgeten för nästa år. Tio miljarder extra får kommuner och landsting. Altinget visar visuellt var dina skattepengar går. 

Kulturlotsar och lärlingsplatser i SD:s budgetmotion

Kulturlotsar och lärlingsplatser i SD:s budgetmotion

SKUGGBUDGET. SD slår ifrån sig kritiken att de saknar en integrationspolitik och presenterar en satsning på lärlingsplatser i sin budgetmotion. Partiet vill se kulturlotsar och Sverigecenter i de mest utsatta områdena.

Andersson räknar med budget i balans

Andersson räknar med budget i balans

BUDGET. Platserna på yrkesvux fördubblas till nästa år, regeringens budgetproposition handlade till stor del om jobben. Redan 2018 räknar Magdalena Andersson (S) med en budget i balans.