Energi


Debatt: Släpp frågan om en elhandlarcentrisk marknadsmodell

Debatt: Släpp frågan om en elhandlarcentrisk marknadsmodell

DEBATT. Sveriges energiförsörjning står inför stora utmaningar. Stamnätets regionala svagheter och risken för elbrist måste lösas nu. En reformerad elmarknad och en uppdaterad intäktsreglering är avgörande, skriver vd:arna för Öresundskraft och Mälarenergi.