Energi


"Vi hoppas Centern tar chansen att ställa om Sverige"

DEBATT. Att Centerpartiet vill stärka utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi är ett steg i rätt riktning. Tyvärr har partiet även förslag som direkt motverkar den utvecklingen, skriver företrädare för Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten inför partiets kommundagar i helgen.

Regeringen springer förbi egen utredning om värmeskatt

ENERGI. Regeringen har inte tålamod att vänta på sin egen utredning om kompletterande styrmedel för sektorer inom EU:s utsläppshandel. Både Moderaterna och branschen är kritiska till höjningen av koldioxidskatten för värme.

C hjälpte regeringen iland med förnybara elen

ELCERTIFIKAT. Regeringens lagförslag om en höjd ambitionsnivå för förnybar el har till slut passerat riksdagen – Centern slog sig fri och röstade med vänsterblocket.