Energi


Grön ungdom: Vi har inte tid att gulla med oljebolag

Grön ungdom: Vi har inte tid att gulla med oljebolag

DEBATT. Vi förtjänar en regering som tar klimatet på allvar. Varje krona investerad i fossil industri är en krona investerad i klimatkrisen. Vi förväntar oss att regeringen står upp för klimatet, mot oljebolagens ekonomiska intressen, skriver David Ling, Grön ungdom.

"Vi hoppas Centern tar chansen att ställa om Sverige"

DEBATT. Att Centerpartiet vill stärka utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi är ett steg i rätt riktning. Tyvärr har partiet även förslag som direkt motverkar den utvecklingen, skriver företrädare för Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten inför partiets kommundagar i helgen.

Regeringen springer förbi egen utredning om värmeskatt

ENERGI. Regeringen har inte tålamod att vänta på sin egen utredning om kompletterande styrmedel för sektorer inom EU:s utsläppshandel. Både Moderaterna och branschen är kritiska till höjningen av koldioxidskatten för värme.