Förlossningsvård


Så ska förlossningsvården bli bättre

Så ska förlossningsvården bli bättre

DEBATT. Med start 2018 ska alla gravida kvinnor i Sverige kunna besvara en enkät via Vårdguidens e-tjänst 1177. Resultatet ska leda till att mödrahälsovården och förlossningsvården mer formas efter kvinnors behov, skriver Hans Karlsson och Eva Estling, SKL.