Sjukförsäkring


Gd-byte ska ge Försäkringskassan mjukare profil

Gd-byte ska ge Försäkringskassan mjukare profil

KOMMENTAR. Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har utfört sitt uppdrag – lite för bra. Drygt fyra månader före valet tillsätter regeringen en ny chef med uppdrag att ge myndigheten en mjukare framtoning.

Lagrådet underkänner lag om privata sjukförsäkringar

Lagrådet underkänner lag om privata sjukförsäkringar

JURIDIK. Regeringen vill säkerställa att ingen kan köpa sig före kön inom den offentligt finansierade vården med en privat sjukförsäkring. Men Lagrådets experter anser att regeringen inte lyckas visa att lagen behövs och anser att lagförslaget ska dras tillbaka.

Regeringen och V: Rehabiliteringsplan inom 30 dagar

REHABILITERING. Arbetsgivare ska bli skyldiga att upprätta en rehabiliteringsplan för sina sjukskrivna medarbetare senast den 30:e sjukskrivningsdagen. Det föreslår regeringen och Vänsterpartiet.