Vinster i välfärden


S: Stoppa vinstjakten i skolan och rösta rätt i dag

S: Stoppa vinstjakten i skolan och rösta rätt i dag

DEBATT. Skolan är en nationell angelägenhet som inte ska vara vinstdrivande, därför bör Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna rösta ja till regeringens förslag idag, skriver Matilda Ernkrans (S).

Debatt:

Debatt: "Vinster och kvalitet hänger samman"

DEBATT. Under våren avser regeringen att lägga fram en proposition med förslag om vinsttak för privata bolag inom skola och omsorg, en proposition som troligen helt kapitulerar inför kvalitetsmätningar och högre kvalitetskrav. Det är ett djupt oroande ställningstagande, skriver Lauri Nevonen, vd Praktikertjänst psykiatri.