Vinster i välfärden


Slutreplik: Friskolornas riksförbund blundar för marknadens effekter

Slutreplik: Friskolornas riksförbund blundar för marknadens effekter

SLUTREPLIK. Referenstagningen av elever som jag berättat om är en direkt konsekvens av marknadsstyrningen. Det enda sättet att få det att upphöra är att ta bort incitamenten, genom att ta bort just marknadsstyrningen. Det skriver Linnea Lindquist, skoldebattör.

Debatt:

Debatt: "Vinster och kvalitet hänger samman"

DEBATT. Under våren avser regeringen att lägga fram en proposition med förslag om vinsttak för privata bolag inom skola och omsorg, en proposition som troligen helt kapitulerar inför kvalitetsmätningar och högre kvalitetskrav. Det är ett djupt oroande ställningstagande, skriver Lauri Nevonen, vd Praktikertjänst psykiatri.