Friskolor


Slutreplik: Friskolornas riksförbund blundar för marknadens effekter

Slutreplik: Friskolornas riksförbund blundar för marknadens effekter

SLUTREPLIK. Referenstagningen av elever som jag berättat om är en direkt konsekvens av marknadsstyrningen. Det enda sättet att få det att upphöra är att ta bort incitamenten, genom att ta bort just marknadsstyrningen. Det skriver Linnea Lindquist, skoldebattör.

Hamilton om rapporten: ”Det viktiga är vad som händer i klassrummet”

Hamilton om rapporten: ”Det viktiga är vad som händer i klassrummet”

INTERVJU. Systematiskt kvalitetsarbete är det viktigaste för att lyfta skolan, säger Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund om en nysläppt rapport. Hon beklagar också att många kommunala företrädare fortfarande tycker att friskolorna "tar deras elever" och hoppas på en större öppenhet mellan huvudmän framöver.