Djurens rätt


Remissinstanser: Onödigt tillåta jakt på omtyckt ekorre

Remissinstanser: Onödigt tillåta jakt på omtyckt ekorre

JAKTTIDER. Det är viktigare att värna svenskarnas acceptans för jakt, än att av principiella skäl återinföra jakt på ekorre. Det anser flera remissinstanser som vill att Naturvårdsverket stryker förslaget på ekorrjakt.

Djurens rätt: Kommunpolitiker måste våga vego

Djurens rätt: Kommunpolitiker måste våga vego

DEBATT. Mer grönt i skolrestauranger och högre djurskyddskrav vid upphandling ger störst genomslagskraft. Men det saknas politiska beslut och utvecklingen i kommunerna drivs till stor del av engagerad personal, skriver Cecilia Mille från Djurens rätt.