Djurens rätt


Debatt: Politikerna måste stå upp för kornas rätt till bete

Debatt: Politikerna måste stå upp för kornas rätt till bete

DEBATT. Branschen driver på för att minska kornas rätt till utevistelse och bete. Vi uppmanar Jordbruksverket, riksdag och regering att värna, och stärka, betesrätten. Det skriver representanter för sex djurskydds- och konsumentorganisationer.

"Vi måste lämna djurförsök bakom oss"

DEBATT. Om Sverige ska kunna följa EU:s djurförsöksdirektiv så behöver vi snarast ta fram en nationell handlingsplan för utfasning av djurförsök, skriver Camilla Bergvall, Djurens rätt.