Statsbidrag


Debatt: De tysta minoriteterna hamnar i skuggan av islam

Debatt: De tysta minoriteterna hamnar i skuggan av islam

DEBATT. I debatten om minoriteter och mångfald är det ständigt samma grupp, muslimer, vars röst ges utrymme. De tysta, icke-muslimska minoriteterna osynliggörs, skriver Eshtar Faris, som själv är mandé. 

"Folkbildningsrådet vill ge sken av kontroll"

SLUTREPLIK. Studieförbunden i samverkan är en märklig skapelse med den dubbla uppgiften att “lobba” för, och samtidigt granska folkbildningen. Detta “jävsförhållande” strider mot statsbidrags-villkoren. Det skriver forskarna Ranstorp, Carlbom och Hyllengren.