Film


S: Inrätta en nordisk filmkommission

S: Inrätta en nordisk filmkommission

DEBATT. Alla nordiska länder bör ha likvärdiga ekonomiska incitament för att gynna tillkomsten av fler film-och tv-produktioner i norden, skriver fyra socialdemokratiska riksdagsledamöter.