Budget


L i Stockholm: SD sviker kultursektorn mitt i stormen

L i Stockholm: SD sviker kultursektorn mitt i stormen

DEBATT. Lyckligtvis kommer Sverigedemokraternas budgetförslag i Region Stockholm inte att omsättas i praktiken, men det finns ett stort symbolvärde i att partiet med stor likgiltighet tar sin hand från det regionala kulturlivet. Det skriver Cecilia Elving (L), ordförande i kulturnämnden, Region Stockholm.