Budget


L i Stockholm: SD sviker kultursektorn mitt i stormen

L i Stockholm: SD sviker kultursektorn mitt i stormen

DEBATT. Lyckligtvis kommer Sverigedemokraternas budgetförslag i Region Stockholm inte att omsättas i praktiken, men det finns ett stort symbolvärde i att partiet med stor likgiltighet tar sin hand från det regionala kulturlivet. Det skriver Cecilia Elving (L), ordförande i kulturnämnden, Region Stockholm.

Medborgerlig samling: Hög tid att välja väg i EU-politiken

Medborgerlig samling: Hög tid att välja väg i EU-politiken

DEBATT. Den största delen av EU-budgeten går till utjämningspolitik som syftar till att utradera skillnaderna mellan olika medlemsländer, något som knappast är av intresse för vårt land. Stora bitar av budgetkakan måste skäras bort, skriver Medborgerlig samling.