Budget


Stora förändringar för Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket

Stora förändringar för Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket

BUDGET. Många detaljer återstår, men det råder ingen tvekan om att riksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. "Det är första gången jag är med om en så här stor neddragning på miljöområdet." säger generaldirektör Björn Risinger.

18 000 fler utbildningsplatser nästa år

BUDGETUTSPEL. Regeringen satsar på reformer för utbildning och arbete på sammanlagt 4,3 miljarder. Bland annat byggs yrkeshögskolan ut rejält.