Akademikerförbundet SSR


Akademikerförbundet SSR:

Akademikerförbundet SSR: "Sluta gnäll och börja prata"

DEBATT. Arbetsgivarna måste sluta rasa om regeringens förslag om socialförsäkring och istället komma med egna förslag. Det skriver Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, och föreslår en ny sjukomställningsorganisation för långtidssjukskrivna.