Löner


Så mycket tjänar myndigheternas generaldirektörer 

Så mycket tjänar myndigheternas generaldirektörer 

LÖNEFÖRHÖJNING. Nu har socialdepartementets gd:ar fått lönepåslag igen. Altinget listar de nya lönerna, och högst lön av alla får Försäkringskassans gd Nils Öberg. Lägst lön får Eva-Lo Ighe, gd på Inspektionen för socialförsäkringen.

Gd: Lagstiftade minimilöner påverkas av uppgörelser i politiken

Gd: Lagstiftade minimilöner påverkas av uppgörelser i politiken

DEBATT. Minimilöner riskerar att kollektivavtalens påverkan försvagas. Fokus försvinner från parternas arbete att hitta pragmatiska lösningar och blir en fråga som påverkas av uppgörelser i politiken, skriver Irene Wennemo, Medlingsinstitutet.