Forskning


Forskare: Stor risk att drabbas av samsjuklighet vid artros

Forskare: Stor risk att drabbas av samsjuklighet vid artros

DEBATT. Vi finner det svårförståeligt att vården inte erkänner artros som den folksjukdom den faktiskt är. Artrosskolan är inte tillräckligt prioriterad inom vården och många patienter har inte tillgång till evidensbaserad grundbehandling. Kunskapsbristerna behöver ses över, skriver professor Leif Dahlberg och forskare Håkan Nero.

"Universitetets hantering av Brå-affären oaktsam – riskerar hämma forskningen"

DEBATT. Högskolornas ledningar bör iaktta återhållsamhet när det gäller all form av inblandning som kan uppfattas som direkt eller indirekt kritik av politiskt känslig forskning. Det skriver företrädare för stiftelsen Academic Rights Watch med anledning av den uppmärksammade Brå-rapporten vid Linköpings universitet.