Forskning


Saab: Innovationer bygger framtidens konkurrenskraft

Saab: Innovationer bygger framtidens konkurrenskraft

DEBATT. Det krävs ett ökat samarbete mellan näringslivet, staten och akademin. Den offentliga sektorn måste våga mer i sina upphandlingar. Man behöver också korta avståndet mellan grundforskning och färdiga tjänster och produkter. Det skriver Saab som ett inspel till regeringens kommande forskningsproposition.   

Debatt: Forskningsmedel ska inte gå till Akademiska hus miljardvinst

Debatt: Forskningsmedel ska inte gå till Akademiska hus miljardvinst

DEBATT. Statliga bolaget Akademiska hus gör en miljardvinst på sina marknadshyror, samtidigt som de nästan har monopol på att hyra ut till lärosäten. Därför behöver kontrollen över lokalerna ges tillbaka till lärosätena, skriver Lina Nordquist och Ida Arnstedt, Liberalerna.