Forskning


Saab: Innovationer bygger framtidens konkurrenskraft

Saab: Innovationer bygger framtidens konkurrenskraft

DEBATT. Det krävs ett ökat samarbete mellan näringslivet, staten och akademin. Den offentliga sektorn måste våga mer i sina upphandlingar. Man behöver också korta avståndet mellan grundforskning och färdiga tjänster och produkter. Det skriver Saab som ett inspel till regeringens kommande forskningsproposition.