Vänsterpartiet


V backar i opinionen – men gläds ändå

V backar i opinionen – men gläds ändå

OPINION. Vänsterpartiet får minskat stöd i SCB:s opinionsundersökning. Men att partiet backar så lite när Socialdemokraterna ökar så mycket tyder på att vänstern har mer att hämta, enligt partisekreteraren.

V: Skandalös behandling av skyddsombuden

V: Skandalös behandling av skyddsombuden

DEBATT. Regeringens förslag om att ge regionala skyddsombud utökad tillträdesrätt röstades ned av en samlad höger. Det är ett slag i ansiktet på de många skyddsombud som gör sitt yttersta för att göra svenska arbetsplatser tryggare. Det skriver Ali Esbati (V).

V: Åtgärderna räcker inte för att nå våra miljömål

V: Åtgärderna räcker inte för att nå våra miljömål

DEBATT. Sverige har inte hållbarhet i varken skogsbruket, jordbruket eller i nyttjandet av våra hav. Inför nästa år kommer Vänsterpartiet fortsätta att kämpa för levande skogar, ett rikt odlingslandskap och hav i balans, skriver Elin Segerlind (V).