PRO


Äldreomsorgen saknar beredskap för epidemier

Äldreomsorgen saknar beredskap för epidemier

BEREDSKAP. Många äldre är utelämnade till omsorg i hemmet eller på institution där beredskap och utbildning saknas, enligt regeringens äldresamordnare Göran Johansson. PRO varnar för coronabedragare som vill "hjälpa" äldre. 

Allt fler äldre – men inte i riksdagen

Allt fler äldre – men inte i riksdagen

REPRESENTATION. Bara sex av 349 ledamöter är över 65 år. Om riksdagen hade varit representativ för väljarna skulle siffran för 65-plus-kategorin vara cirka 90 av 349. Och de äldre är färre nu än för fyra år sedan.