Lärlingsutbildning


Lemne: LO inte redo ta ansvar för arbetslösa

Lemne: LO inte redo ta ansvar för arbetslösa

SLUTREPLIK. En modern lärlingsanställning är ett sätt att öka möjligheten för den som saknar erfarenhet och utbildning att få in en fot på arbetsmarknaden. Dessvärre bekräftar LO bilden av en fackföreningsrörelse som inte är redo att ta ansvar för de som i dag saknar jobb, skriver Carola Lemne.

LO: Lärlingssystem får inte bli en väg till sänkta löner

LO: Lärlingssystem får inte bli en väg till sänkta löner

DEBATT. Det är viktigt att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet. Men det förslag till en "modern lärlingsanställning" som Svenskt Näringsliv föreslår är snarare ett illa kamouflerat förslag till generellt sänkta löner för arbetare, skriver LO:s ordförande. 

"Så blir arbetsmarknaden mer välkomnande"

DEBATT. Det behövs 300 000 vardagsjobb de närmaste åren, skriver Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. Hon sträcker ut en hand till LO för en uppgörelse om lärlingsjobb. Men då krävs att fackförbundsorganisationen börjar visa krisinsikt, enligt Lemne.