Kristdemokraterna


KD: Inför planeringsstimulans för ökat bostadsbyggande

KD: Inför planeringsstimulans för ökat bostadsbyggande

DEBATT. Kommunerna har en nyckelroll i bostadsbyggandet, men arbetet hämmas och snedvrids till följd av ekonomiska incitament och regelmässiga hinder. Vi vill införa en planeringsstimulans som kompenserar delar av kommunernas kostnader för den extraplanering som behövs, skriver Larry Söder (KD).

KD: Lärare i fokus när vi bygger långsiktigt hållbar skolpolitik

KD: Lärare i fokus när vi bygger långsiktigt hållbar skolpolitik

DEBATT. Yrkesskickliga lärare är den viktigaste förutsättningen för att lära. Kristdemokraterna satsar 260 miljoner kronor per år i vår alternativbudget för att snabbt ge eleverna större tillgång till behöriga lärare, skriver Gudrun Brunegård och Pia Steensland (KD).