Rut


Inga fler jobb med utökade rut-tjänster

Inga fler jobb med utökade rut-tjänster

HUSHÅLLSTJÄNSTER. Genom att flytthjälp, IT-stöd och trädgårdsarbete också ska ge rut-avdrag hoppas regeringen på fler arbeten för nyanlända. Men remissinstanserna är mycket tveksamma till jobbeffekterna.