Konkurrens


LRF: Löneutjämning kan ge färre permitterade hemma

LRF: Löneutjämning kan ge färre permitterade hemma

DEBATT. Coronakrisen innebär att flera tusen personer blivit av med jobb. Inför ett statligt löneutjämningsbidrag för de gröna näringarna, så att de från högbetalande branscher ser ett alternativ till att stanna hemma med 100 procent bidrag, skriver Palle Borgström.

Investeringsskyddsregler är viktiga för näringslivet

Investeringsskyddsregler är viktiga för näringslivet

DEBATT. EU-kommissionen föreslår domstolar som ska avgöra tvister i handelsavtal. Om en lagstiftning direkt eller indirekt avhänder ett företag eller en privatperson dess äganderätt så ska snabb, relevant och icke-diskriminerande ersättning utgå, anser Olof Erixon på Svenskt Näringsliv.