Arbetsrätt


S: Alliansen skar ner Arbetsmiljöverkets budget

S: Alliansen skar ner Arbetsmiljöverkets budget

DEBATT. Det räcker nu, skriver Anna Johansson (S) och Johan Andersson (S) om dödsolyckorna på arbetsplatserna. Alliansens nedskärningar skapade osäkrare arbetsplatser, men Socialdemokraterna har satsat på att öka anslagen igen. 

Ylva Johansson (S):

Ylva Johansson (S): "2019 kan bli ett mörkt år"

DEBATT. Att förhindra dödsolyckor på arbetet är en av mina främsta prioriteringar. Arbetsmiljöverket har fått ökade anslag. Den nya arbetsmiljöstrategin ska fokusera på nollvisionen och andra viktiga åtgärder, skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Slutreplik: Folket betalar Arbetsförmedlingens nota

Slutreplik: Folket betalar Arbetsförmedlingens nota

SLUTREPLIK. Raimo Pärssinen (S) påstår att det är att smutskasta Arbetsförmedlingen när kritik framförs. Men hans egen partikamrat och tillika arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har också sagt att hon är missnöjd med Arbetsförmedlingens resultat, skriver Jessica Polfjärd (M).