Arbetsmiljö


Hög arbetsbelastning hos idrottslärare

KORTNYTT. Majoriteten av lärare i ämnet idrott och hälsa upplever en hög arbetsbelastning och en knapp tredjedel saknar stöd från skolledningen, visar Skolidrottsbarometern 2018.