Arbetsmiljö


V: Skärp straffen för brott mot arbetsmiljölagen

V: Skärp straffen för brott mot arbetsmiljölagen

DEBATT. Ministern går emot sin egen ambition om att förhindra dödsolyckor genom att inte ge mer resurser till Arbetsmiljöverket. Arbetslivskriminaliteten behöver hejdas med skärpta regler och straff, skriver Ali Esbati (V).

TCO: Stress i arbetet kan vara på liv och död

TCO: Stress i arbetet kan vara på liv och död

REPLIK. Betydelsen av hur stress är skadlig för hälsan har tidigare marginaliserats. I dag vet vi att hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade dödsfall, skriver Ulrika Hagström, utredare på TCO.

S: Alliansen skar ner Arbetsmiljöverkets budget

S: Alliansen skar ner Arbetsmiljöverkets budget

DEBATT. Det räcker nu, skriver Anna Johansson (S) och Johan Andersson (S) om dödsolyckorna på arbetsplatserna. Alliansens nedskärningar skapade osäkrare arbetsplatser, men Socialdemokraterna har satsat på att öka anslagen igen.