Offentlighetsprincipen


Regeringen överväger förskottsbetalning för allmän handling

FÖRVALTNING. Det uppmärksammade Kalmar-fallet ger avtryck i offentlighetsprincipen. Förslaget om att myndigheter ska få rätt att ta betalt i förväg för att lämna ut allmänna handlingar går nu vidare och skickas ut på remiss.

SD: Alliansen skyndar till Löfvens undsättning

SD: Alliansen skyndar till Löfvens undsättning

DEBATT. Det var politisk kohandel som ledde till att KU lade ned ärendet om en åtalsanmälan mot statsminister Stefan Löfven. Genom detta tvivelaktiga förfarande sätter KU en praxis som innebär att en statsminister torde kunna förfara precis hur vårdslöst som helst med sekretessbelagda uppgifter, skriver SD:s ledamöter i KU.