Offentlighetsprincipen


Slutreplik: Bra att Centern öppnar för ändrad skolpeng

Slutreplik: Bra att Centern öppnar för ändrad skolpeng

SLUTREPLIK. Jag tolkar repliken som att Centerpartiet nu tar ett viktigt steg åt rätt håll och att stödet för en skolpeng som tar hänsyn till huvudmännens olika ansvar ökar. Det är välkommet, skriver Johan Enfeldt, Nätverket för en likvärdig skola.

C replikerar: Vi står upp för föräldrars och elevers valfrihet

C replikerar: Vi står upp för föräldrars och elevers valfrihet

REPLIK. Ska människor stå maktlösa i systemet eller ha möjlighet att påverka sin vardag? Vi står upp för valfrihet och att det finns förutsättningar för skolor i både tätort och glesbygd oavsett huvudmannaskap. Det skriver Centerpartiet.