Universitet och högskola


Debatt: Ernkrans och lärosätena måste ta sitt ansvar nu

Debatt: Ernkrans och lärosätena måste ta sitt ansvar nu

DEBATT. Bristen på arbetsterapeuter växer och det behövs snabbt resurser till fler grundutbildningsplatser. Nu måste högskoleminister Ernkrans (S) och varje lärosäte ta tag i hotet mot vår välfärd, skriver förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter.