Universitet och högskola


FUB: Elevgrupp utestängd – nästa regering måste förändra systemet

FUB: Elevgrupp utestängd – nästa regering måste förändra systemet

DEBATT. En elevgrupp är i dag helt utestängd från yrkeshögskola och universitet. Därför måste nästa regering se till att även elever från gymnasiesärskolan kan få ta del av den eftergymnasiala utbildningen, skriver Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

Gröna studenter: Detta borde utredaren ha föreslagit

Gröna studenter: Detta borde utredaren ha föreslagit

DEBATT. Det är beklagligt att utredningen om internationalisering av våra lärosäten inte föreslog att slopa Alliansregeringens införande av studieavgifter. Vi uppmanar därför riksdagen att ta tag i denna fråga, skriver Malte Roos, språkrör för Gröna studenter.