Universitet och högskola


Debatt: Ernkrans och lärosätena måste ta sitt ansvar nu

Debatt: Ernkrans och lärosätena måste ta sitt ansvar nu

DEBATT. Bristen på arbetsterapeuter växer och det behövs snabbt resurser till fler grundutbildningsplatser. Nu måste högskoleminister Ernkrans (S) och varje lärosäte ta tag i hotet mot vår välfärd, skriver förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter.

Debatt: Friskvård till studenter kan minska avhoppen

Debatt: Friskvård till studenter kan minska avhoppen

DEBATT. I dag är det studenternas dag och vi föreslår nu att studenter ska ges friskvård. Detta kan minska avhopp och lätta trycket på Studenthälsan, skriver Katarina Folkeson från Gröna studenter.