Energiföretagen Sverige


Rask grön skatteväxling får kritik

Rask grön skatteväxling får kritik

SKATTER. Regeringens vill rivstarta den utlovade gröna skatteväxlingen – men möter motstånd. Både gruvbranschen och energibranschen kallar skattehöjningarna för kontraproduktiva.

"Energisystemets utmaningar kräver fortsatt politiskt fokus"

DEBATT. Energiöverenskommelsen har skapat tydlighet på energiområdet och underlättat för företagen – men det finns mer att göra. Nationell effektbrist, lokal kapacitetsbrist i elnäten och en krympande fjärr- och kraftvärmesektor är tre allvarliga utmaningar för energisystemet, skriver Energiföretagens vd Pernilla Winnhed.