Energiföretagen Sverige


Rask grön skatteväxling får kritik

Rask grön skatteväxling får kritik

SKATTER. Regeringens vill rivstarta den utlovade gröna skatteväxlingen – men möter motstånd. Både gruvbranschen och energibranschen kallar skattehöjningarna för kontraproduktiva.

"Energisystemets utmaningar kräver fortsatt politiskt fokus"

DEBATT. Energiöverenskommelsen har skapat tydlighet på energiområdet och underlättat för företagen – men det finns mer att göra. Nationell effektbrist, lokal kapacitetsbrist i elnäten och en krympande fjärr- och kraftvärmesektor är tre allvarliga utmaningar för energisystemet, skriver Energiföretagens vd Pernilla Winnhed.

"Vi hoppas Centern tar chansen att ställa om Sverige"

DEBATT. Att Centerpartiet vill stärka utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi är ett steg i rätt riktning. Tyvärr har partiet även förslag som direkt motverkar den utvecklingen, skriver företrädare för Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten inför partiets kommundagar i helgen.