Sveaskog


Dockered: Ansvaret för Sveaskog vilar tungt på regeringen

Dockered: Ansvaret för Sveaskog vilar tungt på regeringen

DEBATT. Regeringen måste göra en genomgripande förändring av statliga Sveaskogs verksamhet. Det handlar bland annat om hushållning av bolagets skogar, ekoparker och fortsatta försäljningar av mark, skriver bolagets tidigare styrelseordförande Bo Dockered.

Sveaskogs vd får coachning efter kritik

KORTNYTT. Statliga Sveaskogs vd ska ha betett sig olämpligt mot kvinnor i bolagets ledning. Styrelsen har därför tagit fram en handlingsplan där det ingår extern coachning av vd:n.