Läkemedel


Debatt: Skrämmande att patienter måste kräva behandling

Debatt: Skrämmande att patienter måste kräva behandling

DEBATT. I dag används inte cancerbehandlingarna maximalt eftersom de måste tas i en viss turordning. Läkarens kompetens bör avgöra vilken behandling som passar den enskilde patienten bäst, skriver Olle Karlsson och Leif Olsson, Njurcancerföreningen.

Debatt: Hög tid att prioritera medicinsk forskning

Debatt: Hög tid att prioritera medicinsk forskning

DEBATT. Utan medicinsk forskning står Sverige utan kunskap att hantera kriser. Befolkningen är tydliga med att de vill prioritera forskning, det måste regeringen också vara. Det skriver 34 aktörer inom forskning och hälso- och sjukvård.

Debatt: Orimligt att peka ut riskgrupp utan att erbjuda behandling

Debatt: Orimligt att peka ut riskgrupp utan att erbjuda behandling

DEBATT. Det borde vara en självklarhet att rätten till jämlik och likvärdig vård även ska gälla personer som lever med obesitas. Behandling får rimligen inte hindras av regionala skillnader eller plånbokens storlek, skriver Jenny Vinglid och Ulrika Jörgensen (M).