Grundskola


Rättsprofessor: Svårt för föräldrar att gå emot skolplikten

Rättsprofessor: Svårt för föräldrar att gå emot skolplikten

DEBATT. Huvudmän som vägrar gå med på att barn undervisas hemma har rättsligt stöd för att gå emot föräldrarnas vilja. Samtidigt finns det i individuella fall inga uppenbara hinder mot frivilliga överenskommelser mellan skolledning och föräldrar, skriver Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap.

Toppchefer: Fyll luckorna i gymnasiets kursplaner

Toppchefer: Fyll luckorna i gymnasiets kursplaner

DEBATT. Kunskap om kooperation och ömsesidiga företag bör bli självklara inslag i både gymnasieskolan och inom akademisk utbildning. I andra länder är detta redan ett faktum, skriver sju företrädare för Svensk Kooperation.