Betyg


Debatt: Snäva examensmål möter inte barncancersjukas behov

Debatt: Snäva examensmål möter inte barncancersjukas behov

DEBATT. Att regeringen vill satsa på att utbilda framtidens lärare för att kunna möta behoven hos barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är positivt, men deras definition är för snäv. Det skriver Thorbjörn Larsson och Katarina Gold, Barncancerfonden.

Debatt: Sluta acceptera svaga resultat i matematik

Debatt: Sluta acceptera svaga resultat i matematik

DEBATT. Det ska vara oacceptabelt med skolor där mer än 20 procent av eleverna blir underkända i matte. Det skriver civilingenjörerna Henrik Appert och Arvid Gilljam, som menar att tätare uppföljning kan ändra de svaga matematikresultaten.