Sveriges kommuner och landsting


Kommunsverige styrs av män 

Kommunsverige styrs av män 

JÄMSTÄLLDHET. Altinget har granskat kommunstyrelsernas ordföranden. Kvinnor innehar den högsta politiska positionen i mindre än en tredjedel av kommunerna. 

MSB ska trygga kommuners informationssäkerhet

KORTNYTT. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får i uppdrag att i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL) förbättra kommunernas informationssäkerhet.

Rakare bud kring tillsyn får tummen upp

Rakare bud kring tillsyn får tummen upp

MILJÖTILLSYN. Dåligt samordnad, resurssvag och orättvis. Det är flera punkter där tillsynen av att miljölagarna efterlevs anses halta. Men förslagen för att vända skutan välkomnas av de flesta remissinstanserna.