Narkotika


SD-ledamöter: Sverige måste reformera narkotikapolitiken

SD-ledamöter: Sverige måste reformera narkotikapolitiken

DEBATT. Politiken har misslyckats kapitalt i kampen mot narkotikan. För att vi ska kunna vända utvecklingen och ompröva den svenska narkotikapolitiken behöver vi vidta konkreta åtgärder, skriver Jennie Åfeldt och Christina Östberg (SD).

Hultberg (M): Sverige behöver en nationell överdosstrategi

Hultberg (M): Sverige behöver en nationell överdosstrategi

DEBATT. I Sverige är den narkotikarelaterade dödligheten skyhög. Narkotikapolitiken och vården har misslyckats och det är nu hög tid att införa en nationell överdosstrategi och satsa på skadereduktion, skriver Johan Hultberg (M).