Ekonomi


Debatt: Vi vill se fyra ytterligare åtgärder

Debatt: Vi vill se fyra ytterligare åtgärder

DEBATT. Efter 90-talskrisen fick småhusägarna ta notan för saneringen av ekonomin. Många ekonomer argumenterar nu för återinförd fastighetsskatt, men det vore ett gigantiskt misstag. Det skriver Håkan Larsson och Lena Södersten, Villaägarnas riksförbund.