Ekonomi


Nationalekonom: Rika måste betala mer och subventioneras mindre

Nationalekonom: Rika måste betala mer och subventioneras mindre

DEBATT. Det skattesystem vi skapat de senaste decennierna har inte bidragit till minskad arbetslöshet. Däremot till snabbt växande klassklyftor. Sverige har utvecklats till ett skatteparadis för de rika. Det skriver nationalekonom Stefan de Vylder, som menar att välbeställda måste betala mer och subventioneras mindre.

Debatt: Ett hållbart skattesystem måste uppfattas som legitimt

Debatt: Ett hållbart skattesystem måste uppfattas som legitimt

DEBATT. Det är uppenbart att skatterna är för höga, inte minst på arbete och företagande. Därtill finns skatter av symbolisk karaktär som är skadliga för ekonomin, utan att medföra något värde. Ska legitimiteten för skattesystemet upprätthållas behöver den typen av avarter avskaffas, skriver Erik Bengtzboe, Skattebetalarna.

Timbro: Sänk skatten på arbete och kapitalinkomst

Timbro: Sänk skatten på arbete och kapitalinkomst

DEBATT. Ta bort statliga inkomstskatten, halvera bolagsskatten och gör momsen enhetlig. Det skulle göra skatterna mer rättvisa och leda till högre tillväxt, skriver Jacob Lundberg, Timbro.