Domstol


Grön ungdom: Vi har inte tid att gulla med oljebolag

Grön ungdom: Vi har inte tid att gulla med oljebolag

DEBATT. Vi förtjänar en regering som tar klimatet på allvar. Varje krona investerad i fossil industri är en krona investerad i klimatkrisen. Vi förväntar oss att regeringen står upp för klimatet, mot oljebolagens ekonomiska intressen, skriver David Ling, Grön ungdom.

Spridning av bilder från domstol kan stoppas

RÄTTSVÄSEN. Dagens fotoförbud i domstolarna kan byggas ut, enligt uppdraget till en utredare. Dessutom vill regeringen ha klarlagt om det går att ingripa mot fotografering som sker strid med förbudet och att dessa bilder sedan sprids på nätet.