Domstol


Spridning av bilder från domstol kan stoppas

RÄTTSVÄSEN. Dagens fotoförbud i domstolarna kan byggas ut, enligt uppdraget till en utredare. Dessutom vill regeringen ha klarlagt om det går att ingripa mot fotografering som sker strid med förbudet och att dessa bilder sedan sprids på nätet.