Sveriges läkarförbund


Ebba Busch: Regeringen måste köra över SKR

Ebba Busch: Regeringen måste köra över SKR

DEBATT. Regeringen har äntligen lagt förslag som möjliggör digital vård för fler, men SKR sätter sig på tvären. Vi riskerar enorma vårdköer i spåren av covid-19 om inte regeringen skyndsamt kör över SKR. Det skriver Ebba Busch och Acko Ankarberg Johansson (KD) tillsammans med Privatläkarföreningen och Fysioterapeuterna.

Läkarförbundet: Drömmen om en fulländad läkarutbildning

Läkarförbundet: Drömmen om en fulländad läkarutbildning

DEBATT. Regeringens förslag om ny bastjänstgöring, BT, har precis varit ute på remiss. Grundförslaget är bra även om vi som flera andra remissinstanser skickat in både synpunkter och invändningar, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande utbildnings- och forskningsdelegationen, Sveriges läkarförbund.