Region Jämtland Härjedalen


Regionläkare slutar: “Extrema ekonomiska besparingar”

Regionläkare slutar: “Extrema ekonomiska besparingar”

PATIENTSÄKERHET. Med stöd av SKR har Region Jämtland Härjedalen gjort stora ekonomiska besparingar, vilket drabbat Östersunds sjukhus som fått skarp kritik för undermålig vård och arbetsmiljö. 

– Detta är bara en del i en problematik som är större, säger Anna Warg, läkare och chef, som väljer att sluta.