Region Kalmar


Vissa landsting populärare än andra

Vissa landsting populärare än andra

MÄTNING. Invånarnas uppfattning om sjukvården skiljer sig mycket åt mellan olika landsting, visar en mätning från Sveriges kommuner och landsting. Ulf Berg (M), oppositionsråd i Dalarnas läns landsting, tror att resultatet beror mer på mediernas rapportering än den faktiska kvaliteten på vården.