Region Stockholm


L: Det finns inte tid för alla regioner att samordna sig

L: Det finns inte tid för alla regioner att samordna sig

DEBATT. För att säkra den nationella tillgången på läkemedel tar vi nu ett nationellt ansvar. Vi kommer att köpa in kritiskt viktiga läkemedel som övriga regioner kan beställa. Det skriver de liberala regionråden för Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland tillsammans med riksdagsledamot Lina Nordquist (L).

Ökad risk för posttraumatisk stress bland vårdpersonal 

Ökad risk för posttraumatisk stress bland vårdpersonal 

VÅRDPERSONAL. Vårdpersonal riskerar att utveckla psykisk ohälsa till följd av en långvarig, extrem arbetssituation under coronautbrottet, visar en ny rapport.

– Den stress man utsätts för nu har vi inte varit med om tidigare, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.