Inspektionen för vård och omsorg


Gd:

Gd: "Jag har levt med IVO sedan 2012"

INTERVJU. Snart lämnar Gunilla Hult Backlund posten som gd för Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Hon hoppas att efterträdaren fortsätter på inslagen väg.

IVO larmar – kommuner klarar inte uppdrag

OMSORG. Inspektionen för vård och omsorg varnar regeringen för att kommuner inte klarar av att ta hand om det stora antalet ensamkommande asylsökande barn. Barn riskerar att fara illa och utsättas för allvarliga missförhållanden.