Inspektionen för vård och omsorg


"Borde gå en orkan av skamkänslor över Vård-Sverige"

DEBATT. Det måste bli slut på skyfflandet av ansvar mellan stat och region, mellan region och kommun. De äldres rätt till en god omsorg måste prioriteras nu, skriver Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärerna.

Skandalkirurg bakom stängda apotek

Skandalkirurg bakom stängda apotek

ANALYS. Läkemedelsverket har stängt två apotek, vars huvudman också är omskriven skandalkirurg. Men att granska de allvarliga brister som tillsynen funnit är omöjligt, då verket sekretessbelägger allt, med hänsyn till "den enskilde", alltså ägaren. Här borde allmänintresset väga tyngst.