Inspektionen för vård och omsorg


Gd:

Gd: "Jag har levt med IVO sedan 2012"

INTERVJU. Snart lämnar Gunilla Hult Backlund posten som gd för Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Hon hoppas att efterträdaren fortsätter på inslagen väg.