Patientsäkerhet


Sällsynta diagnoser: Samordna insatserna på nationell nivå

Sällsynta diagnoser: Samordna insatserna på nationell nivå

DEBATT. Rådande missförhållanden leder till att vården fortsätter blöda resurser och att personer med sällsynta diagnoser och närstående drabbas ytterligare. Sverige behöver en nationell handlingsplan, skriver riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Debatt:

Debatt: "Vi behöver mer än bara läkemedel"

DEBATT. Det enda många patienter med psykisk sjukdom får från sjukvården i dag är mediciner. När inte ens medicinerna fungerar står patienterna helt ensamma, skriver Johanna Nyman från Riksförbundet Balans som kräver en tryggare psykiatrisk vård.

MP: Vision e-hälsa skapar en patientsäker vård

MP: Vision e-hälsa skapar en patientsäker vård

DEBATT. För våra medarbetare inom vården innebär det en osäker arbetssituation när man inte vet om man har tillgång till rätt information i rätt tid, skriver Margareta Fransson (MP) som välkomnar handlingsplanen för Vision e-hälsa.