Patientsäkerhet


Debatt:

Debatt: "Vi behöver mer än bara läkemedel"

DEBATT. Det enda många patienter med psykisk sjukdom får från sjukvården i dag är mediciner. När inte ens medicinerna fungerar står patienterna helt ensamma, skriver Johanna Nyman från Riksförbundet Balans som kräver en tryggare psykiatrisk vård.

MP: Vision e-hälsa skapar en patientsäker vård

MP: Vision e-hälsa skapar en patientsäker vård

DEBATT. För våra medarbetare inom vården innebär det en osäker arbetssituation när man inte vet om man har tillgång till rätt information i rätt tid, skriver Margareta Fransson (MP) som välkomnar handlingsplanen för Vision e-hälsa.