Patientsäkerhet


L i Sollentuna: Privata verksamheter minst lika bra som kommunala

L i Sollentuna: Privata verksamheter minst lika bra som kommunala

DEBATT. Vi kommer arbeta för att Sollentunas invånare fortsatt ska kunna välja mellan kvalitativa välfärdstjänster från olika utförare. Privata aktörer har en självklar roll att fylla, skriver Anna-Lena Johansson och Anders Manell (L), Sollentuna kommun.

Sällsynta diagnoser: Samordna insatserna på nationell nivå

Sällsynta diagnoser: Samordna insatserna på nationell nivå

DEBATT. Rådande missförhållanden leder till att vården fortsätter blöda resurser och att personer med sällsynta diagnoser och närstående drabbas ytterligare. Sverige behöver en nationell handlingsplan, skriver riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Statskontoret vill stärka tandvårdspatienternas klagorätt

Statskontoret vill stärka tandvårdspatienternas klagorätt

KLAGOMÅLSSYSTEM. Tandvården är offentligt finansierad, därför bör alla tandvårdspatienter ha möjlighet att klaga hos en oberoende patientnämnd, anser Statskontoret. Organisationen Privattandläkarna instämmer, men är ändå avvaktande till förslaget.