Jämlik vård


Debatt: Vården av diabetespatienter måste ses över

Debatt: Vården av diabetespatienter måste ses över

DEBATT. En ny studie visar att många diabetespatienter är fel- eller underbehandlade. Vi måste höja oss för att undvika att majoriteten av dessa drabbas av komplikationer. Det skriver studieansvarig läkare tillsammans med Storstockholms diabetesförening.

"Kommunerna behöver samverka för att motverka social dumpning"

DEBATT. Många kommuner har tagit emot inflyttade vars tidigare hemkommun varit pådrivande i flytten, ett fenomen kallat social dumpning. Kommunerna måste samverka för att lösa problem som uppstår kring detta, skriver Statskontoret, som även vill byta ut den nedlåtande termen social dumpning till "aktiv medverkan".

"Skolsköterskors chefer har otillräcklig kunskap om vårdgivaransvaret"

DEBATT. Det är en stor kvalitetsbrist att chefer inte har tillräcklig kunskap om skolsköterskans uppdrag. Dessutom är variationen i bemanning stor mellan kommuner och skolor vilket bidrar till en olikvärdig elevhälsa, skriver ordförande för Riksföreningen för skolsköterskor.