Miljö


SD: Fordonsskatten skadar småföretagare

SD: Fordonsskatten skadar småföretagare

DEBATT. Svenska företagare tvingas in i ett system där många varken har råd eller möjlighet att genomföra en klimatomställning. Avskaffa nuvarande bonus/malus-system, skriver Oscar Sjöstedt och Patrik Jönsson från Sverigedemokraterna.