Folkhälsa


"Dags att vrida tobakspolitiken i en pragmatisk riktning"

REPLIK. Man bör berätta för rökare att det finns produkter som är mindre skadliga än cigaretter om vi på det sättet kan rädda liv. De traditionella folkhälsoförespråkarna vet att snus inte orsakar cancer, men envisas ändå att motarbeta allt som kommer från tobaksindustrin, skriver Snuskommissionens Anders Milton i en replik till Göran Boëthius och Hans Gilljam.

"Så kan ministrarna minska tobaksbruket"

DEBATT. Ett minskande tobaksbruk är ett ansvar för hela regeringen – alla har ni möjlighet att påverka. Det skriver Göran Boëthius, Tobaksfakta, och Hans Gilljam, Läkare mot tobak, i ett öppet brev med olika uppmaningar till elva av regeringens ministrar.
 

Debatt:

Debatt: "Elevhälsan måste bli proaktiv"

DEBATT. Allt fler elever med neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar har det tufft i skolan, blir utmattade eller lider av psykisk ohälsa. Det krävs en stärkt elevhälsa och bättre kunskaper om dessa barns behov, skriver ordförandena för sju funktionsrätts- och vårdyrkesorganisationer.