Psykiatri


Debatt:

Debatt: "Vi behöver mer än bara läkemedel"

DEBATT. Det enda många patienter med psykisk sjukdom får från sjukvården i dag är mediciner. När inte ens medicinerna fungerar står patienterna helt ensamma, skriver Johanna Nyman från Riksförbundet Balans som kräver en tryggare psykiatrisk vård.

"Psykisk ohälsa är inte del av naturligt åldrande"

DEBATT. Vi behöver göra mer och göra bättre för att främja äldres psykiska hälsa. Kompetensen finns, men vi måste organisera och använda kompetenserna på ett bättre och effektivare sätt, skriver Arbetsterapeuternas förbundsordförande Ida Kåhlin.