Psykiatri


Debatt: Ivo:s tillsyn av psykiatrin måste visa vägen

Debatt: Ivo:s tillsyn av psykiatrin måste visa vägen

DEBATT. Ivo:s uppdrag att kontrollera kvaliteten på vård och omsorg för de personer som är svårast sjuka inom psykiatrin är väldigt viktigt. Men vad leder deras tillsyn till? Det skriver Åsa Moberg och Anna Fredriksson som nyligen gett ut boken De omöjliga, från psykiatrireform till dyr och dålig vård.

Attention: Stor suicidrisk bland kvinnor med ADHD och autism

Attention: Stor suicidrisk bland kvinnor med ADHD och autism

DEBATT. Vår rapport visar att 88 procent av kvinnor med NPF-diagnos lider av eller har lidit av psykisk ohälsa. Och av dem har hela 83 procent uppgett att de känt att de inte längre orkar leva. Det skriver Riksförbundet Attention.

NSPH: Nationella Hjälplinjen behövs mer än någonsin

NSPH: Nationella Hjälplinjen behövs mer än någonsin

DEBATT. I coronakrisens skugga är risken att fler drabbas av psykisk ohälsa stor. Vi kräver att stödlinjen för psykisk ohälsa återinförs, skriver Anki Sandberg från Nationell samverkan för psykisk hälsa.