Psykiatri


NSPH: Nationella Hjälplinjen behövs mer än någonsin

NSPH: Nationella Hjälplinjen behövs mer än någonsin

DEBATT. I coronakrisens skugga är risken att fler drabbas av psykisk ohälsa stor. Vi kräver att stödlinjen för psykisk ohälsa återinförs, skriver Anki Sandberg från Nationell samverkan för psykisk hälsa. 

Debatt:

Debatt: "Vi behöver mer än bara läkemedel"

DEBATT. Det enda många patienter med psykisk sjukdom får från sjukvården i dag är mediciner. När inte ens medicinerna fungerar står patienterna helt ensamma, skriver Johanna Nyman från Riksförbundet Balans som kräver en tryggare psykiatrisk vård.