WWF


Forskare: Så bör Sverige minska övergödningen av Östersjön

Forskare: Så bör Sverige minska övergödningen av Östersjön

REPLIK. Åtgärder i svenskt lantbruk och svenska enskilda avlopp för att minska övergödningen i Östersjön gör skillnad, men det är viktigt att arbetet inriktas på att återställa vattenkvaliteten i våra kustvatten och i sötvatten. Det skriver tre forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

"Naturen måste lyftas på EU:s dagordning"

DEBATT. EU-besluten på en lång rad områden kommer att påverka naturen och den biologiska mångfalden. Det innebär att svenska EU-parlamentariker kommer kunna vara viktiga röster för naturen även om de inte sitter i miljöutskottet, skriver Naturskyddsföreningens Karin Lexén och Världsnaturfondens WWF:s Håkan Wirtén.

"Användningen av handelsgödsel är en hållbarhetsfråga"

DEBATT. Nu finns stora möjligheter för landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) och miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) att visa att det på riktigt går att ha ett produktivt jordbruk som samtidigt minskar näringsläckaget, skriver Östersjöexpert Lennart Gladh och jordbruksexpert Jan Wärnbäck.