Terrorbekämpning


Ny gd och lag ska vässa Kustbevakningen

Ny gd och lag ska vässa Kustbevakningen

FÖRSVAR. Med ny lag och Therese Mattsson som ny generaldirektör ska myndigheten bli bättre på att samverka med polisen och bekämpa terrorism.

Carlstedt: Kunskapsluckor om våldsbejakande extremism

Carlstedt: Kunskapsluckor om våldsbejakande extremism

DEBATT. Det finns flera kunskapsluckor om våldsbejakande extremism. Bland annat när det gäller civilsamhällets roll som grogrund för ideologiska och religiösa strömningar med koppling till våldsbejakande extremism. Det skriver Anna Carlstedt.

Trevande inledning om terrorbekämpning

FÖRHANDLINGAR. Det blev inga överenskommelser efter första mötet mellan regeringen och alliansen om hur Sverige ska förbättra skyddet mot terrorism.