Sjukvård


Allvarliga brister på apotek förblir hemliga efter Kammarrättens dom

Allvarliga brister på apotek förblir hemliga efter Kammarrättens dom

SEKRETESS. Apoteken stängdes på grund av allvarliga brister, men beslutet maskades med hänvisning till att företaget skulle "lida skada" om detaljer kring bristerna kom ut – en bedömning som stod sig i Kammarrätten. Altinget överklagar nu en andra gång.