Sjukvård


"Inför en legitimation för LSS-handläggare"

DEBATT. Det behövs en kvalitetssäkring av LSS-handläggningen. I dag skiljer sig ofta besluten om insatser enligt LSS åt beroende på var man bor och vilken handläggare man råkar ha, skriver Svenska Downföreningens ordförande Veronica Magnusson Hallberg.

KD inför delat ansvar för sjukvårdspolitiken

KD inför delat ansvar för sjukvårdspolitiken

PERSONER. Kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg Johansson ska även axla uppgiften som partiets sjukvårdspolitiska ansikte utåt. Detta då Emma Henriksson är på väg att lämna riksdagen.