Sjukvård


"Inför en legitimation för LSS-handläggare"

DEBATT. Det behövs en kvalitetssäkring av LSS-handläggningen. I dag skiljer sig ofta besluten om insatser enligt LSS åt beroende på var man bor och vilken handläggare man råkar ha, skriver Svenska Downföreningens ordförande Veronica Magnusson Hallberg.