Örebro universitet


Rättsprofessor: Svårt för föräldrar att gå emot skolplikten

Rättsprofessor: Svårt för föräldrar att gå emot skolplikten

DEBATT. Huvudmän som vägrar gå med på att barn undervisas hemma har rättsligt stöd för att gå emot föräldrarnas vilja. Samtidigt finns det i individuella fall inga uppenbara hinder mot frivilliga överenskommelser mellan skolledning och föräldrar, skriver Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap.