Universitetskanslersämbetet


Riktade statsbidrag till högskolor har inte gett effekt

Riktade statsbidrag till högskolor har inte gett effekt

LÄROSÄTEN. Regeringen har i fyra år betalat bidrag till lärosäten för att de ska öka antalet lärarledda timmar och kvaliteten för studenterna. Men ännu kan man inte bevisa att pengarna gett någon effekt, menar UKÄ.

Saco: Högskoleutbildning ska inte vara regionalpolitiskt instrument

Saco: Högskoleutbildning ska inte vara regionalpolitiskt instrument

DEBATT: Antalet invånare med en högskoleutbildning ökar kraftigt. Samtidigt sjunker högskolepremien i Sverige och det blir allt mindre lönsamt att utbilda sig, visar siffror från Saco. En orsak kan vara bristande kvalitet på högskolan. Regeringen måste nu ta situationen på allvar och stärka kvaliteten på utbildningarna, skriver Sacos ordförande Göran Arrius.