Trafikverket


"Väginvesteringar är mer lönsamma än järnvägsinvesteringar"

DEBATT. Det är trist att behöva konstatera hur samhällsekonomiskt viktiga väginvesteringar trängs undan av mindre transportslag och olönsamma investeringar. Det skriver Motorbranschens riksförbund med anledning av Trafikverkets inriktningsunderlag.

Trafikverket: Prognoser innebär inte rekommendationer

Trafikverket: Prognoser innebär inte rekommendationer

REPLIK. Det förekommer flera grundläggande missuppfattningar i Järnvägsfrämjandets debattartikel. Prognoser utgör vare sig politiska rekommendationer eller visioner för trafik- och samhällsplanering, skriver Trafikverket.