Demokrati


M-ledamot: Stärk ledamöternas självständighet

M-ledamot: Stärk ledamöternas självständighet

DEBATT. Det finns en stor risk att ledamotsstödet blir ett indirekt partistöd. Om ledamöter ges ett större inflytande över ledamotsstödet kan de arbeta mer självständiga gentemot sina partier, skriver Anders Hansson (M).

"Inte mer än rätt att ledamöterna sjunger Kungssången"

REPLIK. Anledningen till att våra riksdagsledamöter sjunger Kungssången har ingenting med lojalitet gentemot monarken att göra. Det handlar om att visa uppskattning för allt arbete kungen utför i sin roll som statschef, skriver Christoffer Andersson, KDU.