Demokrati


Kraftig medlemsökning för Vänsterpartiet

Kraftig medlemsökning för Vänsterpartiet

POLITISK VÅR. Flera av partierna har ökat i medlemsantal de senaste fem åren. Under perioden har SD ökat mest men det senaste året är det V som står för den klart största tillströmningen av medlemmar.

Kommunsverige styrs av män 

Kommunsverige styrs av män 

JÄMSTÄLLDHET. Altinget har granskat kommunstyrelsernas ordföranden. Kvinnor innehar den högsta politiska positionen i mindre än en tredjedel av kommunerna.